Ngày 18/10/2017
 • Top Chơi nhiều

  • # Thành viên Thắng/ Thua
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Giải Thưởng

  • 100K
  • 200K
  • 50K
 • Top Thắng thua

  • # Thành viên Thắng/ Thua
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Giải Thưởng

  • 100K
  • 200K
  • 50K
 • Top Nạp tiền

  • # Thành viên
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Giải Thưởng

  • 100K
  • 200K
  • 50K