TOP NGÀY 22/05/2017
 • Top Chơi nhiều

  • # Thành viên Thắng/ Thua
  • ***evision4k 480 Mã
  • ***AMBUI 465 Mã
  • ***o2017 464 Mã
  • 4 ***mmy193 385 Mã
  • 5 ***ngtu123 380 Mã
  • 6 ***une123 185 Mã
  • 7 ***hcodon77 168 Mã
  • 8 ***cHaiNao 143 Mã
  • 9 ***uhung01 132 Mã
  • 10 ***d247 124 Mã

  Giải Thưởng

  • 100K
  • 200K
  • 50K
 • Top Thắng thua

  • # Thành viên Thắng/ Thua
  • ***hhuong2 5789.42
  • ***choi36 5012.34
  • ***gin 4368.99
  • 4 ***gprotx 4,224.82
  • 5 ***lehong 3,189.24
  • 6 ***hhung83 2,619.58
  • 7 ***7704 2,269.70
  • 8 ***ndaicodon 2,222.34
  • 9 ***yang 2,077.91
  • 10 ***ngtu123 2,001.16

  Giải Thưởng

  • 100K
  • 200K
  • 50K
 • Top Nạp tiền

  • # Thành viên
  • ***G7mvn
  • ***ocpham
  • ***qq11111
  • 4 ***uvanquan
  • 5 ***gocvu1985
  • 6 ***inh123
  • 7 ***nhannghia68
  • 8 ***choi36
  • 9 ***leo
  • 10 ***ng911

  Giải Thưởng

  • 100K
  • 200K
  • 50K